Zwroty

REGULAMIN ZWROTU


1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.

2. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot".

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztom przesyłki.

4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. świadczenia Kupującego oraz spółki Bikor podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał.

5. W przypadku zwrotu zamówienia Sklep : zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 dni; przyjmie zwrot, gdy zostanie on odesłany na adres Bikor Professional Color Cosmetics. ul. Piastowska 52; 80-322 Gdańsk; nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

6. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

FORMULARZ ZWROTU