Polityka prywatności

Informacje Ogólne
Administratorem danych osobowych jest Bikor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 52, 80-332, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 0000385313.
BIKOR Sp. Z O.O. szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników osób trzecich.
Przeglądając i szukając informacji, ofert lub zamawiając towar w sklepie internetowym www.bikormakeup.com akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności znajdującej się na tej stronie.
Korzystanie ze sklepu internetowego firmy Bikor Sp. Z O.O. oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, które mają na celu poprawę jakości doświadczenia zakupów internetowych jest dobrowolne.
BIKOR Sp. Z O.O. jako właściciel www.bikormakeup.com, www.bikor.pl, www.sklep.bikor.pl oraz www.bikorpro.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. W przypadku wprowadzania zmian w Polityce prywatności nie mają one wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajmy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/Użytkowników www.bikormakeup.com.
Bikor Sp. Z O.O. zaktualizował swoją politykę prywatności dnia 24 maja 2018 r. zgodnie z nową ustawą odnośnie Ochrony Danych Osobowych „RODO” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W jaki sposób gromadzimy dane?
BIKOR Sp. Z O.O. kolekcjonuje zwykłe dane osobowe podczas rejestracji oraz używania sklepu internetowego. Posługujemy się również “ciasteczkami” ( jak opisano poniżej ) śledząc adres IP tak abyśmy mogli udoskonalać jakość naszych usług i poprawić Twój komfort korzystania z witryny www.bikormakeup.com. Przekazujesz nam swoje dane podczas kontaktu z nami oraz uczestnictwa w akcjach promocyjnych prowadzonych na stronie www.bikormakeup.com
BIKOR Sp. Z O.O. zbiera także niektóre zastrzeżone dane osobowe, które są niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu towaru w naszym sklepie. Zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV. BIKOR Sp. Z O.O. o nie kolekcjonuje ani nie przechowuje danych dotyczących kart kredytowych Klientów sklepu internetowego.
Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez BIKOR Sp. Z O.O. jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Można tego dokonać poprzez kontakt z operatorem BIKOR Sp. Z O.O. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych dodatkowo można skorzystać z formularza do edycji profilu Użytkownika.
Bikor Sp. Z O.O. jest administratorem danych swoich klientów oraz osób zapisanych na newsletter. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności; w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną bądź wysyłki informacji handlowej przy pomocy newslettera bądź drogą telekomunikacyjną; w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Użytkownia, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Dane osobowe przetwarzane są w celu poprawy jakości usług, informowania Użytkownika o stanie jego zamówienia, akcjach promocyjnych oraz wydarzeniach związanych z jego aktywnością w sklepie internetowym www.bikormakeup.com. Bikor Sp. Z O.O. korzysta z narzędzi do email automation, sms automation, analizy danych witryny www.bikormakeup.com. Żaden z podmiotów współpracujących z Bikor Sp. Z O.O. nie nabywa praw do danych osobowych, ani nie wykorzystuje ich w celu innym niż poprawa doświadczenia w sklepie internetowym www.bikormakeup.com
Komentarze Klientów
Komentarze umieszczane przez Klientów pod produktami oraz będące oceną sklepu (również wysłane na adres e-mail sklepu) stają się własnością firmy BIKOR Sp. Z O.O. i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej do promocji sklepu lub produktów w nim się znajdujących.
Komentarze takie nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Klient wyraził na to zgodę. Zobowiązujemy się również nie przeinaczać komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu niż było to intencją autora.
Dane osobowe podane w czasie wystawiania komentarzy do produktów oraz dodawania ogłoszenia, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników firmy BIKOR Sp. Z O.O.
Aktualizowanie danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy, każdy Użytkownik posiada prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili masz dostęp, możliwość zmiany lub trwałego usunięcia wszystkich danych, poprzez logowanie się do swojego profilu lub kontakt z działem obsługi klienta pod numerem +48 (58) 553 70 70 lub poprzez kontakt mailowy office@bikor.pl
Możesz w dowolnym czasie poprosić usunięcie Twojego konta. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.
Jak będą wykorzystane Twoje dane osobowe?
Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej oraz firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki.
Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera.
Bikor Sp. Z o.o. przesyła Newsletter drogą mailową lub telekomunikacyjną.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.
Bikor Sp. Z O.O. zbiera dane na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i 
przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Podstawa przetwarzania danych Użytkowników:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W celu polepszenia jakości usług oraz doświadczenia zakupów w naszym sklepie internetowym korzystamy z usług zewnętrznych, które posługują się danymi osobowymi Użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonania usługi, na którą Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę:
dostawca oprogramowania niezbędnego do prowadzenia sklepu internetowego
dostawcom usług IT
firma realizująca dostawę towarów
dostawca płatności
dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (księgowość, przyjmowanie zamówień, optymalizację działań)
podmiot analizujący oraz monitorujący zachowania na stronie
podmiot mailing automation
podmiot dostarczający usługę marketingu SMS
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
Ponadto administrator może przekazywać dane Użytkownika podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, czy też agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony banku jako administratora danych, 

Podmiot będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika przez okres trwania umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu spółki. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach przepisach podatkowych, prawa cywilnego oraz przepisach o rachunkowości. 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Sklep internetowy www.bikormakeup.com zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie na wzór najlepszych rozwiązań sprawdzonych na świecie.
Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług www.bikormakeup.com, do których musisz się zalogować, wyloguj się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować Twoich zasobów lub informacji. Dane podane przez Ciebie podczas składania zamówienia znasz tylko Ty i BIKOR sp.z o.o. Z naszej strony gwarantujemy, ze nikomu nie zostaną ujawnione, Ty tez zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.
Wykorzystanie ciasteczek ( ang. cookies )
Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Twojego komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do Twoich zainteresowań (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
- sesyjne – znajdują się na Twoim urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
- stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili możesz je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.
Pliki cookies nie zagrażają systemowi Twojego komputera. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostawiłeś je na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zaakceptowałeś (np. przy realizacji zamówienia). Te pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
Legalność zakupów
Jeśli nie masz ukończonych 18 lat musisz poinformować prawnych opiekunów oraz otrzymać ich zezwolenie na zakup produktów ze strony www.bikormakeup.com oraz udostępnianie swoich danych osobowych.
Akceptacja polityki prywatności oraz możliwe zmiany
Korzystając ze strony www.bikormakeup.com zgadzasz się ze wszystkimi warunkami nadmienionymi w naszym Regulaminie i Polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie.
Kontakt
Administrator danych: Bikor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Piastowska 52, 80-332, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 0000385313.

Kontakt:
Bikor Makeup Biuro
ul. Piastowska 83 80-363 Gdańsk
Telefon +48 (58) 553 70 70
Email office@bikor.pl
Nie możesz znaleźć interesującej Cie odpowiedzi? Przejdź do naszego formularza kontakowego. Odpowiemy na wszystkie Twoje wątpliwości.