Zwroty

REGULAMIN ZWROTU

1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną z nim fakturą.

2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

3. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. świadczenia Kupującego oraz spółki Bikor podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał.

4. W przypadku zwrotu zamówienia Sklep : zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 dni; przyjmie zwrot, gdy zostanie on odesłany na adres Bikor Makeup ul. Piastowska 83 80-363 Gdańsk; nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

5. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

FORMULARZ ZWROTU